Algemene info

Over een aantal jaren zullen we de ruimte in onze regio op een andere manier gebruiken dan we tot nu gewend zijn. Dat komt onder meer door veranderingen in de landbouw, ons energiesysteem en mobiliteit, maar ook door het verduurzamen van woningen en het circulair maken van de economie.

Onder de vlag van NOVI-gebied Zuid-Limburg proberen de organiserende partijen samen de meest relevante ruimteclaims in beeld te brengen. Op basis van de belangrijkste beleidskeuzes stellen ze daarna drie aantrekkelijke en tegelijkertijd onderscheidende toekomstperspectieven op. Eind 2022 mondt dat uit in een toekomstbeeld, dat in 2023 als basis dient voor een ruimtelijke ontwikkelstrategie voor de regio.

Wat is Panorama Zuid-Limburg

Verschillende opgaven en transities hebben grote invloed op het ruimtegebruik in Zuid-Limburg.
Hoe past dit binnen de ruimte die er is?

Waarom Panorama Zuid-Limburg

Panorama Zuid-Limburg laat in drie toekomstperspectieven zien waar keuzes gemaakt kunnen worden?

Wat wordt er van mij verwacht?

De toekomstperspectieven zijn niet af. We werken daar graag met jou aan verder?

Events

De tentoonstellingen rondom Panorama Zuid-Limburg hebben inmiddels plaatsgevonden in augustus, september en begin oktober. In Heerlen, Sittard, Maastricht en Valkenburg aan de Geul zijn we met bezoekers en genodigden in gesprek gegaan om te praten over de toekomst van Zuid-Limburg.

Onderstaande video geeft kort achtergrondinformatie en een sfeerimpressie van de expositiedagen. Uiteraard is ook uw input nog steeds welkom. Stuur deze graag naar panoramazl@prvlimburg.nl

Hartelijk dank aan iedereen die meegedacht heeft!