Algemene info

Over een aantal jaren zullen we de ruimte in onze regio op een andere manier gebruiken dan we tot nu gewend zijn. Dat komt onder meer door veranderingen in de landbouw, ons energiesysteem en mobiliteit, maar ook door het verduurzamen van woningen en het circulair maken van de economie.

Onder de vlag van NOVI-gebied Zuid-Limburg proberen de organiserende partijen samen de meest relevante ruimteclaims in beeld te brengen. Op basis van de belangrijkste beleidskeuzes stellen ze daarna drie aantrekkelijke en tegelijkertijd onderscheidende toekomstperspectieven op. Eind 2022 mondt dat uit in een toekomstbeeld, dat in 2023 als basis dient voor een ruimtelijke ontwikkelstrategie voor de regio.

Wat is Panorama Zuid-Limburg

Verschillende opgaven en transities hebben grote invloed op het ruimtegebruik in Zuid-Limburg.
Hoe past dit binnen de ruimte die er is?

Waarom Panorama Zuid-Limburg

Panorama Zuid-Limburg laat in drie toekomstperspectieven zien waar keuzes gemaakt kunnen worden?

Wat wordt er van mij verwacht?

De toekomstperspectieven zijn niet af. We werken daar graag met jou aan verder?

Events

De tentoonstellingen rondom Panorama Zuid-Limburg hebben inmiddels plaatsgevonden in augustus, september en begin oktober.
In Heerlen, Sittard, Maastricht en Valkenburg aan de Geul zijn we met bezoekers en genodigden in gesprek gegaan om te praten over de toekomst van Zuid-Limburg.
Alle input wordt momenteel verwerkt. Eind 2022 presenteren we de uitkomsten hiervan op deze plek.

Hartelijk dank aan iedereen die meegedacht heeft!

 

Europolis

Het dynamische perspectief

Het is het jaar 2050. De steden van Zuid-Limburg vormen samen met Luik en Aken een Euregionaal, metropolitaan gebied. De economische kracht ligt in de verschillende steden  met ieder hun eigen kenniseconomie en voorzieningen.  De groene parel in het midden, biedt ruimte voor natuurontwikkeling, klimaatadaptatie, recreatie en natuurinclusieve (en innovatieve) landbouw.

Lees meer

Belevingsregio

Het ontspannen perspectief

Toerisme, zorg en wellness zijn in 2050 de economische motor van het belevingslandschap. Daarvoor wordt zoveel mogelijk teruggegrepen op 19e-eeuwse cultuurhistorische elementen. Deze hoogkwalitatieve, gezonde woonomgeving trekt veel gezinnen,  gepensioneerden en nieuwe werknemers naar de regio. Het versterken van de historische kwaliteit heeft een prachtig landschap opgeleverd, waar kleinschalige natuurinclusieve landbouw, zorg, vakantieverblijven en klimaatadaptieve maatregelen zijn ingepast.

Lees meer

Lokale ketens

Het zorgvuldige perspectief

Autonomie, brede welvaart en solidariteit liggen aan de basis van lokale ketens. Met een strategie rondom hoofddopen waarbij voorzieningen geconcentreerd en bereikbaar zijn, zijn kleine Daily Urban Systems en bijbehorende gemeenschappen ook in het jaar 2050 behouden. Lokale ketens betekent ook korte ketens. Met inzet op circulaire economie zijn grondstofstromen op elkaar afgestemd en is Zuid-Limburg steeds meer zelfvoorzienend.

Lees meer